Summary


Gjenger er en epostliste som skal brukes til viktig informasjon om sikkerhet og drift av huset. Dette er ting av sikkerhetsmessige og lignende karakter og flgende personer kan poste til den: FS-leder, daglig leder, Samfundets leder, sikringssjef og husmann.

To contact the list owners, use the following email address: gjenger-owner@samfundet.no

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.