[Glede-og-galskap] NEi til å gå en uke over termin